Politechnika Łódzka
 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn


studia podyplomowe bhp


IOiTBM


Rekrutacja

Nabór na studia następuje na podstawie kolejności  zgłoszeń.
Rekrutacja na rok akad. 2017/2018 trwa do 30.IX.2017r.
Zapisując się na elektroniczną listę kandydatów zapewniacie sobie Państwo miejsce na liście przyjętych oraz otrzymywanie na wskazany e-mail istotnych informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.

Następuje przekierowanie na nową stronę
Status uczestnika studiów otrzymują kandydaci, którzy do 30.IX.2017r. złożą następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA", pobierz
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jedno zdjęcie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Technologii Maszyn IOiTBM,
bud. A20
pok. 201, w godz. 8-16. mapka

Przewidywany koszt studiów: 3300 zł, możliwość płatności w trzech równych ratach.


Wpłaty na konto:

Politechnika Łódzka, Instytut Obrabiarek i TBM, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
PEKAO S.A. II O/Łódź 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984

tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, I-8, studia BHP
IOiTBM 2017
Ryszard Dębkowski