Politechnika Łódzka
 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn


studia podyplomowe bhp


IOiTBM


Rekrutacja

Nabór na studia następuje na podstawie kolejności  zgłoszeń.

Status słuchacza studiów otrzymują kandydaci, którzy do 28.IX.2018r. złożą następujące dokumenty:
  • wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA", pobierz
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jedno zdjęcie.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Obrabiarek i TBM,
bud. A20
pok. 402, w godz. 8-16.

Koszt studiów: 2100 zł, możliwość płatności w trzech równych ratach.


Wpłaty na konto:

Politechnika Łódzka, Instytut Obrabiarek i TBM, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
PEKAO S.A. II O/Łódź 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984

tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, I-8, studia BHP
IOiTBM 2018, RD