Politechnika Łódzka
 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn


studia podyplomowe bhp


IOiTBM
Kontakt

Instytut Obrabiarek i TBM PŁ
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź

Sekretariat

mgr Iwona Korzeniewska
Budynek A20, piętro IV, pok. 402

Telefon: 42-631-22-99

Kierownik studiów

dr inż. Ryszard Dębkowski
Telefon: 42-631-22-87
e-mail: ryszard.debkowski@p.lodz.pl

IOiTBM 2018, RD