Politechnika Łódzka
 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn


studia podyplomowe bhp


IOiTBM
Kontakt

Instytut Obrabiarek i TBM PŁ
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź

Sekretariat

Budynek A20, piętro II, pok. 201 mapka
Telefon: 42-631-22-95
e-mail: danuta.kowalska@p.lodz.pl

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Telefon: 42-631-23-06
e-mail: miroslaw.urbaniak@p.lodz.pl

IOiTBM 2017
Ryszard Dębkowski