Politechnika Łódzka
 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

studia podyplomowe bhp


IOiTBM
Organizacja

Studia trwają dwa semestry i obejmują 235 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:
  •  162 godz. zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria),
  •  73 godz. zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria).
Okres zajęć: październik 2017r. - czerwiec 2018r.
Zajęcia odbywają się w 
soboty i niedziele, w godzinach 8-16.

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 3300 zł.

Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymują Świadectwo wydane przez JM  Rektora
Politechniki Łódzkiej.
IOiTBM 2017
Ryszard Dębkowski