Politechnika Łódzka
 
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn


studia podyplomowe bhp


IOiTBM
Aktualności
  • Zajęcia odbywają się według harmonogramu zjazdów studiów zaocznych. Plan zajęć zostanie przedstawiony uczestnikom na początku października 2018r.
 
IO i TBM 2018, RD